Leikskálar eru fimm deilda leikskóli með nemendur á aldrinum 12 mánaða til 6 ára.

Einkunnarorð leikskólans eru: Það er leikur að læra og með því er lögð áhersla á að leikurinn í allri sinni mynd feli í sér nám og þroskamöguleika fyrir barnið. Því skal leikurinn ávalt vera í öndvegi

í leikskólastarfinu. Í Leikskóla Fjallabyggðar er markmiðið að börnin

· Séu lífsglöð og þeim líði vel

· Hafi trú á eigin getu

· Beri virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu

· Séu sjálfstæð, tillitssöm, skapandi og sjálfsörugg í lok leikskólagöngu sinnar.

Markmið leikskólans er að búa börnum og starfsfólki öruggt og þroskandi umhverfi sem býður upp á fjölbreytni í leik og starfi með hlýju, virðingu og samkennd að leiðarljósi.

Leiðir að þessum markmiðum eru

Val á viðfangsefnum

Festa og skipulag

Opinn og fjölbreyttur efniviður

Jákvæðni og umburðarlyndi í samstarfi

Skipulagt hópastarf

Jákvætt og gott foreldrasamstarf